About Us
工厂
1995
2022
Founded in Nanshan Industrial Estate, Shenzhen. Yuwei Electronic now has two production bases in Shenzhen and Wan'an, Jiangxi and we reserved 350k m² of land in Huai’an, Jiangsu, preparing for Yuwei east China manufacturing base. Founded in Nanshan Industrial Estate, Shenzhen. Yuwei Electronic now has two production bases in Shenzhen and Wan'an, Jiangxi, reserved 350k m² of land in Huai’an, Jiangsu, preparing for Yuwei east China manufacturing base.
 • 1995 Yuwei Electronics was founded in Nanshan Industrial Estate
 • 2003 Changed production base
  and moved to Bao’an Fuyong Longwangmiao Industrial Park
 • 2013 New base established in Jiangxi Wan’an Industrial Park
 • 2015 Established the second production base in Fuyong Shenzhen
  PCB capacity expanded to 20k m²/month
 • 2018 Wan’an Industrial Park Phase I Built
  PCB capacity expanded to 80k m²/month
 • 2021 Industrial Park Phase II in Wan’an, Jiangxi Built
  Jiangsu Yuwei established,
  reserved 350k m² of land,
  preparing for East China Industrial Park
  Construction of Phase II completed,
  PCB capacity: 200k m²/month
 • 2022 Construction of Industrial Park Phase III in Wan’an, Jiangxi will start in October
  Industrial Park Phase II will start production
  including Phase I PCB capacity expanded to 280k m²/month
 • 2023 East China Industrial Park in Jiangsu will start in March
 • 2024 Industrial Park Phase III Built in March,
  Construction of East China Industrial Park will be completed by the end of the year
 • p0
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • p11

Wan’an Yuwei Electronics Co., Ltd
Jiangxi Yinggao Technology Co., Ltd
Jiangsu Yuwei Electronics Co., Ltd